Lektoriranje

prevajanje_logo

LEKTORIRANJE

 

 

Lektoriranje ni le površen pregled besedila in zgolj postavljanje ter odpravljanje vejic in pik, zato od lektorja zahteva natančnost in doslednost pri branju in popravljanju besedila.

Besedilo mora biti zasnovano na podlagi načel, kot so pravilnost, jasnost, jedrnatost, zanimivost in primernost. Lektoriranje je natančen jezikovni pregled besedila, s katerim lektorji odpravljamo pravopisne, slovnične, slogovne in tipkarske napake.

Lektoriranje diplomskih nalog opravljamo strokovno in stroškovno učinkovito. Diplomska naloga bo lektorirana v roku, popravke na vašo željo razložimo, podamo vam smernice za izboljšavo stila pisanja.