Postopki, vključeni v prevajalski posel

Postopki, vključeni v prevajalski posel

 

S kom bi morali komunicirati, če potrebujete preveden dokument?

 

Če niste redna prevajalska stranka, potem ne moremo pričakovati, da razumete imena in izraze, uporabljene v prevajalski industriji. Na primer, če potrebujete preveden dokument, s kom bi morali komunicirati?  Ali je to vodja projekta, vodja ključnih kupcev, ali bi morali pristopiti k prevajalcu neposredno?

 

Vodja ključnih strank

Vodja ključnih strank v prevajalski pisarni je njihov zastopnik: Na splošno, vodja ključnih strank bo vaša prva kontaktna točka, ko iščete nekoga za prevajanje dokumentov. Naloga vodje ključnih strank je upravljanje z računi podjetja, ukvarjanje s prevajalskimi strankami in obveščanje vodje projektov o zahtevah strank in njihovih značilnosti projekta.

 

Vodja projekta

Projektni vodja  v prevajalski agenciji je oseba, odgovorna za druge naloge v zvezi s prevajanjem, kot je določanje količine časa, potrebnega za prevod dokumentov stranke. Rok za prevod je odvisen od več dejavnikov in ti vključujejo številne korake, ki so potrebni za doseganje kakovosti prevoda – kot je prevajanje in urejanje; oblika izvirnega dokumenta bo tudi vplivala na čas. Vodja projekta je odgovoren tudi za določitev končnih stroškov projekta prevajanja.

Torej, glavna razlika med vodjem ključnih strank in vodjem projektov je v tem, da se mora vodja ključnih strank osredotočiti na potrebe naročnika, medtem, ko je vodja projekta odgovoren za prevajalske vire.

 

Dostavljanje predračuna

Ko je določen predračun za prevajalski projekt, ga vodja projekta pošlje vodji ključnih strank, ki ga bo nato posredoval stranki. Za uspešno delovanje prevajalskega podjetja je pomembna jasna komunikacija med tema dvema ločenima oddelkoma.

 

Čas je, da začnemo!

Če stranka sprejme ponudbo, potem je čas, da se projekt začne. To je trenutek, ko je pomemben vodja projektov, ker je odgovoren za organiziranje sredstev, ki bodo vsebovale prevajalca (ali celo skupino prevajalcev), urednike in vse druge strokovnjake, ki so potrebni za dokončanje projekta.

 

Prevajalec in urednik

Ko gre za dejanski prevod, sta prevajalec in urednik odgovorna za pripravo kakovostnega prevoda. Čeprav imata oba ta strokovnjaka isti končni cilj, so njune naloge povsem drugačne. Prevajalec bo začel delo na izvirnem besedilu in je njegova naloga, da pretvori vsebino v ciljni jezik, določen s strani naročnika. Urednik je oseba, ki pregleduje prevod in njegova naloga je, da zagotovi pravilnost uporabe sloga besedila, slovnice in besedišča.

 

Končna obdelava

In na koncu, ker morajo biti vsi dobavljeni prevajalski projekti točni in visoke kakovosti, se ponovno pregleda prevedeno in urejeno besedilo. Ta končni pregled bo izvedena s strani tretje osebe, ki se bo osredotočila na črkovanje, ločila in povezanost ter usklajenost besedila.