Sodni prevodi ANGLIST

SODNI PREVODI

 

Imamo več kot 15 let izkušenj iz uradnega sodnega prevajanja v Sloveniji, na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu, Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu in institucijah Evropske unije in zagotavljamo sodno overjene prevode za naslednje listine:

• spričevala in diplome
• potrdila vseh vrst
• notarske zapise
• družbene pogodbe
• kupoprodajne pogodbe
• izpise iz sodnega registra
• letna in finančna poročila
• poslovne dokumente
• bilance stanja
• sodbe
• patentne vloge in patente
• ostale dokumente (AJPES)

Sodni prevodi ANGLIST

SODNI TOLMAČI

 

Spoštujemo roke in smo zaupanja vredni poslovni partnerji. Vaši podatki in dokumenti so pri nas na varnem. Za shranjevanje dokumentacije uporabljamo lastni strežnik.

Naši sodni tolmači prevajajo govorjeno ali pisano besedo, ko se zahteva prevod sodnega tolmača. Prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali fizične oziroma pravne osebe.

V Sloveniji so imenovani sodni tolmači (Pravilnik o sodnih tolmačih, Ur.l. RS, št. 88/2010 in 1/12) za sledeče tuje jezike: albanski, angleški, arabski, bolgarski, bosanski, češki, črnogorski, finski, flamski, francoski, gotica, govorica gluhonemih, grški, novogrški, grški, holandski, hrvaški, iranski, italijanski, japonski, kitajski, latinski, madžarski, makedonski, nemški, pakistanski-urdu, pandžabi, poljski, portugalski, romunski, ruski, slovaški, srbohrvaški, srbski, španski, švedski, turški in ukrajinski. V ostale jezike sodni prevodi niso možni.

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA:

Kakšna je razlika med sodnimi, uradnimi in navadnimi prevodi?

Navaden prevod opravi prevajalec, ki prevaja na podlagi izkušenj, izobrazbe, ter je pristojen za prevajanje iz določenih področij. Navadni prevod ni uradni prevod in tako ni veljaven na uradnih institucijah v Sloveniji in v tujini. Sodni oz. uradni prevodi pa so opravljeni s strani sodnega tolmača.

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmači so osebe s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo oziroma prevajajo listine. Imenovanje v naziv sodnega tolmača zahteva potrebno izobraževanje, ki zajema tudi določeno znanje s pravnega področja ter opravljene izpite. Področje sodnih tolmačev ureja Ministrstvo za pravosodje.

Za katere dokumente moram imeti sodni prevod?

Sodni prevod se opravi v primerih, ko se dokumenti, listine ali  certifikati predložijo pri uradnih organih ali institucijah. Sodne prevode zahtevajo institucije tako v Sloveniji kot v tujini.

Spodaj so navedeni primeri najpogosteje sodno prevajanih dokumentov:
→ Dokumenti o matičnem stanju:

Rojstni listi, poročni listi, potrdilo o rojstvu, potrdilo o samskem stanu, potrdila o državljanstvu, potrdila o nekaznovanju, potrdilo o kazenskem postopku, vozniška dovoljenja.

→ Dokumenti o izobrazbi

Spričevala, izpisi ocen, potrdila o šolanju, potrdila o diplomi, maturi, priloge k diplomi,..

→ Dokumenti o podjetjih:

Ajpes, izpiski iz sodnega registra, potrdila iz davčnih uradov, obrtna dovoljenja, kupoprodajne pogodbe, pooblastila,..

→ Ostalo

Pooblastila, notarski zapisniki, sklepi in sodbe iz sodišč,  sodni registri, dokumentacije za javne razpise v tujini, poslovni dokumenti, zavarovalniška dokumentacija, finančna poročila, zakoni, predpisi …

Kakšen je postopek, če potrebujem sodno overjen prevod?

Za prevod nam morate predložiti dokument (original ali overjeno kopijo), ki ga želite prevesti. Lahko ga tudi skenirate ali pošljete kopijo po pošti.

Kdaj moram pridobiti Apostile?

Apostile se pridobi, kadar se listine/dokumenti, uporabljajo v tujini. Overitev z apostilami se v Sloveniji ureja na Okrožnih sodiščih (overitve podpisov notarjev) in Ministrstvu za pravosodje (overitve podpisov sodnih tolmačev, sodnikov, uradnikov).

Kakšen je vrstni red – apostile, prevajanje?

Vzemimo za primer Spričevalo o maturi, ki ga morate predložiti uradu v VB ali Avstriji.Glede na to, da boste original verjetno želeli obdržati, pojdete z njim k notarju, da vam naredi overjeno kopijo. Overjeno kopijo lahko dobite tudi na upravni enoti, vendar smo imeli že nekaj primerov, ko ji bila overitev s strani upravne enote nezadostna in je bila potrebna overitev s strani notarja. To overjeno kopijo nesete na Okrožno sodišče, kjer pridobite Apostile/potrdilo. Prosite za apostile v več jezikih, tako ga ni treba prevajati.

Nato prinesete listino k nam, kjer vam opravimo sodni prevod dokumenta.

Nato nesete sodni prevod na Ministrstvo za pravosodje, kjer pridobite še ene apostile, ki overjajo podpis in istovetnost sodnega tolmača.

Običajno je za sprejem listine v tujini dovolj, če jo daste overiti samo na Okrožnem sodišču, kjer pa so postopki v drugih državah še strožji, pa boste morali po Apostile tudi na Ministrstvo za pravosodje v Ljubljani.

Koliko časa traja, da pridobim apostile in ali ga lahko priskrbi zame kdo drug?

Pridobitev apostil poteka v času uradnih ur na Okrožnih sodiščih ali Ministrstvu za pravosodje, običajno apostile dobite v istem dnevu ali pa takoj naslednji dan.

Ali moram za notarsko oz. upravno overitev in pridobitev apostil plačati?

Ko vložite vlogo za notarska potrdila, upravne overitve in apostile, plačate le upravno prakso.

Moj dokument je že preveden, potreboval pa bi sodno overitev. Ali lahko plačam le za sodno overitev?

Da, vendar mora sodni tolmač dokument pregledati, preden lahko potrdi, da je prevod res identičen izvirniku. Vsi prevajalci ne poznajo strokovnih izrazov, ki so potrebni za sodni prevod, zato so lahko prevodi neustrezni ali napačni. Če je prevod neustrezen, plačate celotno ceno sodnega prevoda, če je ustrezen, pa polovico cene.

Koliko časa potrebujete za prevod?

Čas prevajanja je odvisen od dolžine dokumenta, pa tudi od zahtevnosti, strokovnosti in slovničnih ter tipkarskih napak. Krajši certifikati, potrdila in ostale listine so pripravljeni v dnevu ali dveh, zahtevnejše in daljše dokumente s specifičnimi izrazi pa prevajamo dlje časa. Norma za prevajalce je običajno 10 avtorskih strani na dan.

Kakšna je cena prevodov?

Cene prevodov so določene na eno prevajalsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Cene za navadne prevode se gibljejo med 15,00 in 19,00 evrov, cene za sodne pa od 25,00 do 35,00 evrov.

Za  ponudbo uporabite obrazec, ki je dostopen na naši spletni strani: Povpraševanje.

Potrebujem kopijo oz. še en izvod dokumenta, ki sem ga že dal prevajati. Ali je to mogoče in kakšna je cena?

Brez težav lahko pridobite nov izvod prevedenega dokumenta, saj vaše dokumente hranimo v arhivu. Za nov izvod sodnega dokumenta ponovno potrebujemo original ali overjeno kopijo izvirnika. Cena novega prevoda je sorazmerna ceni prejšnjega prevoda.

Kakšna je cena za skoraj enaka prevoda?

Kljub temu, da besedilo dokumentov izgleda identično, je potrebno natančno pregledati obe besedili in preveriti kakršnokoli odstopanje in razlike. Naša praksa je takšna, da za podoben dokument pri ceni upoštevamo popust. Popust pa je odvisen od dolžine dokumenta in števila strani.

Moj dokument je zaupne narave in ne želim, da se njegova vsebina ne razve. Kako poskrbite za to?

Vsem našim strankam zagotavljamo zaupnost glede vsebine prevodov. Prevajalci podpišejo izjavo o zaupnosti, ki se je dosledno držijo. Dokumente strank hranimo na varnem strežniku ali v arhivu. Dokumente, ki jih osebno prinesete v pisarno v Ljubljani, Mariboru ali na Ptuju, hranimo v sefu.

Ali pri prevajanju spreminjate pomen, ste subjektivni?

Ne, naši prevodi so strogo nepristranski in ne spreminjamo pomena.

Kolikšna je cena tolmačenja?

Cena tolmačenja temelji na urni postavki, in sicer tolmačenje do ene ure znaša 100 € + DDV in potni stroški. Vsaka naslednja ura znaša 80,00 EUR + DDV.

Kako vam posredujem dokumente?

Dokumente nam lahko prinesete osebno v pisarno na Ptuju (Miklošičeva 3), v Ljubljani (Trdinova 5) ali v Mariboru (Koroška c. 74a), jih pošljete po pošti na navedena naslova ali po elektronski pošti (info@anglist.eu, pisarna@anglist.eu). Za vezavo sodnih prevodov potrebujemo dokument v fizični obliki. Lahko uporabimo vaš sken ali dokument, ki ga prinesete osebno.

Ali sodni tolmači jamčijo, da je originalna listina resnično originalna?

Ne. Ravno iz tega razloga morate kopije originalov najprej overjati na Upravni enoti ali pri notarju, ki s svojim podpisom in žigom jamčijo za to, da so originali resnično pravi in niso poneverjeni. Sodni tolmači s svojim žigom in podpisom jamčijo le za natančen prevod.